Beneficiile expertizei

SERVICII-CCI-7Informații corecte despre starea de facto a mărfurilor, cantitate, calitate, origine și alți parametri specifici ai bunurilor sunt necesare la toate etapele de producție, expediție sau comerț național și internațional. În acest sens, expertiza mărfurilor efectuată de Camera de Comerț și Industrie (CCI a RM) oferă soluții pentru producătorii agricoli, sectorul industrial, transport sau expediție, prestatori de servicii, autorități publice dar și persoane fizice – consumători.

Experții CCI acordă asistența necesară pe parcursul derulării operațiunilor comerciale în conformitate cu cerințele contractelor, asigură prelevare de probe conform actelor normativ-metodologice și efectuează expertiza în scopul soluționării problemelor abordate de solicitant.

Serviciile de expertiză ale CCI vă ajută să reduceți riscurile în afaceri, să respectați obligațiile contractuale și cerințele cadrului normativ. Rezultatele expertizei sunt perfectate într-un raport de expertiză care este un document oficial, recunoscut de către alte instituții publice și private.

Serviciile de expertiză includ toate tipurile de mărfuri:

  • materie primă și produse agricole: fructe, legume, plante, produse cerealiere, zahăr, de panificație conserve, uleiuri și grăsimi vegetale, alcool etilic, băuturi alcoolice și nealcoolice, produse animaliere (carne, pește, lactate), etc.;
  • produse ale industriei ușoare (materii prime și produse finite: textile, confecții, încălțăminte);
  • mobilă;
  • aparate de uz casnic;
  • electronice, utilaje și echipamente industriale;
  • materiale de construcție: ciment, bitum, pietriș, nisip, etc.;
  • mijloace de transport, etc.

Serviciile de expertiză sunt accesibile  în toate regiunile țării, prin intermediul celor 10 filiale ale CCI și sunt oferite de către 100 de experți care dispun de calificări profesionale și experiență în domeniu. Activitatea de expertiză este reglementată de LEGE Nr. 393 din 13.05.1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrieacte normativ-metodologice ale CCI care corespund standardelor internaționale în domeniu.

Cum puteți solicita expertiza mărfurilor?

Pentru a solicita expertiză, puteți să depuneți cerere la una din cele 10 filiale ale CCI a RM. În baza cererii expertul va examina mărfuri și documentele, perfectând raportul de expertiză.

Puteți să solicitați consultanță și alte detalii pe adresa de e-mail: [email protected] sau la numărul de tel. 022 23 84 32, 022 23 81 41. Mai multe detalii sunt accesibile pe pagina web și pe pagina de Facebook.

CCI vă oferă personal calificat, proceduri simple și transparente!

Distribuie acest articol: