BROKER VAMAL

SERVICII CCI (4)

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova Vă propune un spectru larg de servicii, în suportul operațiuilor de import/export.

În calitate de broker vamal licențial, CCI perfectează toate actele necesare declarării mărfurilor și oferă servicii necesare pentru respectarea procedurilor vamale:

  • Declarații vamale;
  • Completarea actelor de transport internaţional (TIR, CMR etc.);
  • Perfectarea certificatelor de origine;
  • Completarea actelor de comerţ extern (invoce, contract, etc.) și autentificarea acestora în original sau copie;
  • Garantarea obligației vamale în cazul operațiunilor de tranzit;
  • Obținerea autorizațiilor și certificatelor de la organul vamal;
  • Utilizarea procedurilor electronice și simplificate de vămuire;
  • Consultanța în domeniul vamal și de comerț internațional.

Având o practică îndelungată în domeniul perfectării operațiunilor de vămuire, dispunând de o rețea de filiale în regiuni, specialiștii calificați ai CCI pot perfecta actele vamale în cele 3 birouri vamale, de pe întreg teritoriul vamal al Republicii Moldova.

CCI Vă propune colaborare contractuală în domeniul prestării serviciilor de broker vamal, conform tarifelor negociate în dependenţă de volumul, genul şi diversitatea serviciilor prestate.

Puteți să solicitați consultanță și alte detalii pe adresa de e-mail [email protected] sau la nr. de tel. 022 23 80 60/ 23 81 41.

Informații suplimentare: expertiza.chamber.md