Laboratoare acreditate

Sistemul Expertul Camerei de Comeț și Indsutrie a Republicii Moldova” are relații de colaborare cu 12 laboratoare acrediatate pentru analize de laborator la produse alimentare, industriale, etc.

Laboratoare _COOP_CCI-1