De ce antreprenorii aleg serviciile Sistemului ”Expertul CCI a RM”?

expertizaccii5forteTot mai mulți agenți economici se adresează la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) pentru servicii de expertiză, evaluare sau broker vamal. De la începutul anului 2019 circa 1700 de companii au apelat la experții celor 10 filiale ale CCI pentru a obține documente necesare pentru comerțul intern, operațiuni de impor/export sau pentru soluționarea altor situații ce necesită concluzia unui expert profesionist și independent.

În baza unui chestionar, beneficiarii serviciilor CCI au remarcat 5 puncte forte ale sistemului ”Expertul CCI a RM”:

  1. 100 de specialiști cu experiență în domeniu.
    Doar CCI dispune de peste 100 de experți și evaluatori calificați, profesionști cu experiență practică în domeniu. Experții CCI participă în mod regulat în programe de perfecționare profesională, pentru a spori calitatea serviciilor prestate.Totodată, CCI are sistemul propriu de perfecționare profesională a experților. Astfel, Camera organizează cursuri de instruire pentru specialiștii săi și evaluarea performanțelor fiecărui expert pentru a  asigura calitatea servicilor oferite.
  1. Filiale în toate regiunile țării – 10 filiale, care activează pe întreg teritoriul republicii, ceea ce asigură accesibilitatea serviciilor în orice localitate. În toate regiunile puteți găsi oficiul CCI a RM și să perfectați documentele necesare fără cheltuieli suplimentare de transport și pierdere de timp.
  1. Servicii electronice – Sistemul informațional automatizat SIA EEC al CCI se aplică la toate etapele de expertiză, evaluare și certificare și oferă un mediu virtual de lucru modern ce permite implementarea serviciilor electronice la distanță. Datorită sistemului informațional o să puteți depune cererea de expertiză sau evaluare on-line, iar toate informațiile vor fi protejate conform legislației în domeniul datelor cu caracter personal și secret comercial.
  1. Relații de colaborare cu 12 laboratoare acrediatate pentru analize de laborator la produse alimentare, industriale, etc. La efectuarea expertizei, adesea apare necesitatea analizelor de laborator pentru a stabili unii parametri, compoziția sau alte caracteristici specifice ale produsului. Experții CCI vă ajută să prelevați corect probele și să obțineți rezultatele laboratorului acreditat.
  1. Corespunderea standardelor internaționale- activitatea Sistemului ”Expertul CCI a RM” se desfășoară în conformitate cu actele normativ- metodologice elaborate de Cameră, în conformitate cu legislația și standardele internaționale în domeniu. Serviciile CCI corespund cerințelor Sistemului de Management al Calității – ISO 9001:2015, Standardelor europene: SM EN 16775:2017 Cerințe generale pentru serviciile de expertiză și SM EN 16992:2017: Competențe ale reprezentanțior vamali.

Certificatele, rapoartele de expertiză și evaluare ale CCI a RM sunt documente oficiale, care reflectă opinia independentă și obiectivă a expertului și sunt recunoscute de către alte instituții publice și private. 

Serviciile Sistemului ”Expertul CCI a RM” vă ajută să reduceți riscurile în afaceri, să respectați cerințele cadrului normativ și angajamentele contractuale!

 

Distribuie acest articol: