Evaluarea bunurilor de către experții CCI

20200814_091846Necesitatea de evaluare a imobilelor cu destinație locativă (apartamente, case de locuit) construcțiilor nefinalizate, terenurilor cu destinație de construcție, terenurilor agricole, plantațiilor multianuale, clădirilor și construcțiilor nefinalizate, bunurilor imobile cu destinație de producere, industriale, comerciale și mijloacelor de transport, tehnicii agricole, mijloacelor de telecomunicații, apare în diferite situații:

 • pentru încheierea contractelor de vânzare – cumpărare și a altor tranzacții;
 • pentru creditare cu gajarea obiectelor;
 • introducerea bunurilor în capitalul social al întreprinderii;
 • vămuirea mărfurilor de import;
 • evaluarea prejudiciului;
 • pentru expunerea bunurilor imobile la licitație;
 • în cazul unor litigii etc.

Evaluatorii din cadrul Camerei de Comerț și Industrie (CCI a RM) estimează independent și profesionist valoarea diferitor obiecte și proprietăți, ţinându-se cont de specificul, destinația acestora, factorii fizici și economici, aplicând metodele și standardele de evaluare.

CCI dispune de personal calificat care efectuează proceduri simple și transparente.

La cererea persoanelor fizice şi juridice, CCI efectuează evaluarea diferitor bunuri:

 • imobile cu destinație locativă (case de locuit, apartamente);
 • construcții cu destinație comercială, de producere sau industrială, agro-industrială, edificii speciale, construcții nefinalizate;
 • terenuri cu destinație agricolă, terenuri cu destinație de construcție, plantații multianuale;
 • obiecte speciale (rețele inginerești, bazine acvatice, construcții hidrotehnice) ;
 • utilaj și echipamente;
 • mijloace de transport, tehnică agricolă, mijloace de telecomunicații și transmisie;
 • întreprinderi în calitate de complexe patrimoniale.

Rezultatele evaluării sunt perfectate într-un raport de evaluare care reprezintă un document oficial, recunoscut de către alte instituții publice și private și vă oferă informații veridice privind valoarea obiectului.

Serviciile de evaluare sunt accesibile  în toate regiunile țării, prin intermediul celor 10 filiale ale CCI și sunt oferite de către 100 de experți care dispun de calificări profesionale și experiență în domeniu.

Cum puteți solicita evaluarea bunurilor?

Pentru a solicita evaluarea, puteți să depuneți cerere la una din cele 10 filiale ale CCI a RM. În baza cererii evaluatorul va examina bunurile și documentele și va perfecta raportul de evaluare.

Puteți să solicitați consultanță și alte detalii pe adresa de e-mail [email protected]  sau la nr de tel.: 022 23 84 32, 022 23 81 41. Mai multe detalii sunt accesibile online www.chamber.md și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/expertizacci/

 

Distribuie acest articol: