Experții CCI a RM

În cadrul Sistemului ”Expertul CCI a RM” activează 102 specialiști:

  • experți – evaluatori de bunuri mobile;
  • evaluatori de bunuri immobile;
  • specialiști în domeniul vă

Specialiștii CCI a RM dispun de studii specializate, cunoștințe tehnice, abilități speciale și experiență practică necesară pentru a efectua expertiză, evaluare sau certificare în mod profesionist și calitativ.

În unele domenii de expertiză, specialiștii CCI sunt unicii care dispun de cunoștințe necesare și în acest context sunt solicitați de agenii economici dar și autoritățile publice.

  • Experții CCI a RM se bucură de reputație impecabilă și încredere în rezultatele activității, din partea autorităților publice și organizațiilor străine;
  • Dau dovadă de profesionalism și punctualitate;
  • Rapoartele pregătite de specialiști în domeniul corespund standardelor internaționale și locale;
  • Experții CCI participă în mod regulat la programe de perfecționare profesională, pentru a spori calitatea serviciilor prestate.

Specialiștii activează în cadrul celor 10 filiale ale CCI a RM, ceea ce asigură accesibilitatea serviciilor în orice localitate.

  • Filiale și reprezentanțe CCI a RM