Experții CCI a RM au participat la o conferință dedicată activității de evaluare a bunurilor imobile

expertii

La data de 5 aprilie 2019, în incinta Agenției Relații Funciare și Cadastru, experții Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova au participat la conferința internațională: “Activitatea de evaluare a bunurilor imobile în Polonia”. Conferința  a fost prezentată de către Izabela Racka, evaluator certificat al Asociației Evaluatorilor din Polonia și membru al Comisiei de Certificare a Evaluatorilor Bunurilor Imobile.

În cadrul evenimentului au fost puse în discuție multiple subiecte din activitatea de evaluare a bunurilor imobile, precum: organizarea activității de evaluare; cadrul legal ce reglementează activitatea de evaluare; modalitatea de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile; aplicarea practică a metodelor de evaluare a bunurilor immobile; tipurile valorilor estimate; surse de informații pentru evaluarea bunurilor immobile; tipurile bunurilor imobilor supuse evaluării, aplicarea normelor standardelor internaționale și naționale de evaluare și informații despre Asociația Evaluatorilor din Polonia.

Potrivit experților CCI a RM, participanți la eveniment, această întrunire a fost utilă datorită faptului că a avut loc un schimb de experiență cu specialiștii din Polonia, indeosebi în domeniul de aplicare practică a Standardelor Internaționale de Evaluare.

Experții CCI a RM participă regulat la seminare, instruiri, schimburi de experiență, pentru a spori calitatea serviciilor prestate.

Pentru detalii suplimentare privind evaluarea bunurilor, accesați informația de mai jos:

Evaluarea bunurilor

Distribuie acest articol: