Întrebări frecvente

Care sunt tarifele pentru serviciile CCI a RM?

Tarifele sunt aprobate de către Biroul Executiv al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI  a RM) pentru fiecare serviciu în parte. Tarifele variază în dependență de complexitatea și volumul lucrărilor. Pentru anumite servicii tarifele se stabilesc în contract de prestare servicii. Informații despre tarife la serviciile CCI puteți solicita la orice reprezentanță a Camerei.

Membrii CCI pot beneficia de tarife preferențiale.

Putem să transmitem documente necesare expertizei/ evaluării sau certificării în format electronic?

Da! CCI acceptă documente transmise prin poșta electronică pe adresa de e-mail a subdiviziunii respective. Detalii:

Cine poate reprezenta instituția dvs în proces de expertiză/ evaluare/ certificare?

Cererea de expertiză/ evaluare/ certificare trebuie să fie semnată de către conducătorul întreprinderii sau altă persoană împuternicită în baza procurii perfectate în modul stabilit.  Reprezentantul împuternicit al instituției poate să participe la toate etapele de expertiză.

Cum se transmit bunurile expertului CCI?

Mărfurile pentru care se solicită expertiză/ evaluare se preiau de către expertul CCI, care examinează obiectul, în prezența beneficiarului și completează un Act de predare-primire în care se indică starea de facto a bunului și după caz, defectele exterioare vizibile depistate.

Bunurile se păstrează la CCI în locuri special amenajate, care asigură securitatea, integritatea și păstrarea în condiții optime.

Obiectul expertizei/ evaluării se restituie beneficiarului odată cu eliberarea raportului de expertiză/ evaluare. În procesul de restituire, obiectul este examinat în prezența beneficiarului care semnează Actul de primire- predare, conform modelului stabilit.

Cum procedez dacă nu sunt de acord cu rezultatele expertizei?

În cazul în care una din părțile interesate nu este de acord cu raportul de expertiză, la cererea acestuia poate fi efectuată expertiza repetată.  În baza cererii argumentate a solicitantului se va desemna alt expert pentru efectuarea expertizei.  În cazul în care rezultatele expertizei primare se confirmă, cheltuielile pentru efectuarea expertizei repetate sunt suportate de către beneficiar, în caz contrar– de către CCI.

Cât durează expertiza, evaluarea sau certificarea mărfurilor?

Rapoartele de expertiză pot fi perfectate și în regim prioritar, în cazul existenţei motivelor intemeiate.

Când expertul poate să refuze efectuarea expertizei/evaluării?

În cazul neprezentării mărfurilor supuse expertizei/evaluării sau a documentelor și informațiilor necesare pentru efectuarea expertizei/evaluării, CCI poate anula cererea și să restituie toate documente prezentate beneficiarului. Orice decizie de refuz, trebuie să fie argumentată în scris.

Cum pot obține copia raportului de expertiză, evaluare sau certificatul?

La solicitarea beneficiarului, CCI poate elibera copia rapoartelor sau certificatelor perfectate. Documentele respective pot fi prezentate doar beneficiarului serviciului respectiv și nu se transmit persoanelor terțe, fără acceptul beneficiarului.