Mediul de afaceri va beneficia de noi servicii oferite de experții Camerei de Comerț și Industrie

La data de 2 martie 2019, 100 de experți din Chișinău și din cele 10 filiale ale Camerei de Comerț și Industrie s-au întrunit în cadrul ședinței anuale a sistemului ”EXPERTUL CCI”  pentru a face totalurile activității și a stabili noi priorități în activitate.

La eveniment au fost prezentate tendințele pozitive înregistrate în domeniul expertizei mărfurilor, evaluării bunurilor și perfectării actelor de comerț internațional.

Astfel, pe parcursul anului 2018 CCI a eliberat circa 12 000 de rapoarte de expertiză și circa 10 000 de certificate de origine nepreferențială.

Rapoartele de expertiză și evaluare ale CCI a RM sunt documente oficiale, care reflectă opinia independentă și obiectivă a expertului și sunt recunoscute de către alte instituții publice și private.

Experții CCI își propun  pe parcursul anului 2019 să extindă lista serviciilor de expertiză și de suport în comerțul internațional, pentru a răspunde necesităților mediului de afaceri.

”Noul sistem informațional al CCI “Expertiză, evaluare, certificare” implementat cu succes de Cameră va oferi agenților economici posibilitatea de a depune cereri de expertiză, evaluare sau certificare în regim on-line, astfel serviciile vor fi mai accesibile și mai rapide”, a menționat Sergiu Harea, președintele CCI a RM.

Nota:

CCI a RM are vasta și bogata  experiență în domeniu, iar cei 100 de experți și evaluatori din cadrul CCI dispun de calificări profesionale, abilități speciale, cunoștințe tehnice și experiență practică.

Principale servicii ale CCI sunt :

  • EXPERTIZA BUNURILOR (mărfuri alimentare și industriale, utilaj, mașini, echipamente, mijloace de transport, materiale de construcție, mobilă etc);
  • EVALUAREA BUNURILOR (imobile clădiri, apartamente, case de locuit, construcții industriale, rețele, terenuri cu deferite destinații, etc.); și mobile, intreprinderi în complex patrimonial, prejudiciul material (pagube) cauzat bunurilor în urma inundațiilor, incendiilor, accidentelor rutiere etc.;
  • BROKERAJ VAMAL – perfectarea declaraţiilor vamale electronice și pe suport de hîrtie; actele de transport internaţional (TIR, CMR etc.), actele de comerţ extern (invoce, contract, etc.) consultanța în domeniul vamal și proceduri simplificate;
  • VIZAREA DOCUMENTELOR DE COMERȚ INTERNAȚIONAL (contracte de comerț internațional; invoice; alte documente de comerț internațional;
  • CERTIFICAREA ORIGINII – Eliberarea certificatelor de origine nepreferențială (forma generală C);
  • CARNET ATA-  Eliberarea Carnetelor ATA pentru exportul temporar de mărfuri pentru a fi prezentate la târguri și expoziții, evenimente sportive, culturale și echipament profesional.

Distribuie acest articol: