Sistemul Informațional „Expertiză, Evaluare, Certificare”

it system cci _moldova

Sistemul informațional automatizat „Expertiză, Evaluare, Certificare a CCI a RM” reprezintă o platformă modernă care asigură automatizarea tuturor proceselor începând de la recepționarea cererii de la solictant (agentul economic sau persoana fizică) și până la întocmirea raportului de expertiză sau evaluare și emiterea acestuia beneficiarului SIA.

Această aplicaţie asigură automatizarea proceselor de lucru pentru specialiștii autorizați prin acces securizat cu nume și parolă (experți, evaluatori) din cadrul CCI, monitorizarea online a operațiunilor și vizualizarea stării curente a documentelor.

Datorită capacităților sistemului automatizat utilizatorii serviciilor obțin mai multe beneficii: reducerea timpului de perfectare a actelor, facilitarea accesului la informaţie; sporirea calității serviciilor; îmbunătățirea comunicării dintre beneficiar și specialistul CCI a RM.

Acest sistem poate fi accesat prin intermediul oricărui dispozitiv computerizat, inclusiv telefon mobil, ceea ce oferă mai multe avantaje în comparație cu sistemul precedent, utilizat de CCI a RM.

Prin implementarea noului sistem, CCI a RM și-a demostrat capacitatea de a transforma serviciile oferite mediului de afaceri într-un proces 100 % electronic. Astfel, sistemul automatizat, implementat de CCI din 1 octombrie 2018 sporește calitatea serviciilor de expertiză, evaluare și certificare a originii  pentru toți beneficiarii și totodată creează premise pentru dezvoltarea serviciilor electronice, la distanță.

CCI continuă să dezvolte sistemul respectiv luând în considerare așteptările utilizatorilor și cele mai avansate tehnici în domeniul serviciilor electronice. 

BENEFICIILE SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL CCI ”EXPERTIZĂ,  EVALUARE, CERTIFICARE  CCI” 

  • Permite automatizarea business proceselor prin informatizarea fluxului de informaţii şi documentelor din cadrul CCI;
  • Oferă un mediu virtual de lucru flexibil cu o gamă completă de funcții specializate;
  • Reduce timpul de perfectare a actelor;
  • Sporește calitatea serviciilor;
  • Facilitează accesul la informaţie;
  • Permite experților să monitorizeze online operațiunile și să vizualizeze starea curentă a documentelor;
  • Oferă instrumente online de management pentru analiza indicatorilor de performanță;
  • Creează premise pentru dezvoltarea serviciilor electronice – la distanță;
  • Oferă accesul la o interfaţă grafică uşor de utilizat pentru operaţiile curente prin intermediul oricărui dispozitiv computerizat (inclusiv telefon mobil);
  • Oferă suport informatizat utilizatorilor.