Suportul CCI a RM pentru exportatori!

20200501_144935Pe parcursul lunii aprilie 2020, circa 500 de operațiuni de export au fost realizate cu suportul specialiștilor CCI care au eliberat Certificate de Origine nepreferențiale. Totodată, CCI a avizat în aprilie circa 250 de documente de comerț internațional (invoice, contract etc). 

Producătorii autohtoni au beneficiat de asistență pentru a determina țara de origine a mărfurilor exportate conform contractelor de comerț internațional.

Când se solicită Certificat de origine al CCI?
Dacă exportați în state cu care Moldova nu are semnate acorduri de comerț liber (toate state cu excepția statelor-membre UE, CSI, CEFTA și Turcia), atunci puteți confirma originea produsului dvs prin obținerea certificatului eliberat de CCI. Certificat se eliberează și dacă produsul nu corespunde regulilor de origine preferențială (pentru UE, CSI, Turcia), dar partenerul dvs solicită confirmarea originii produsului livrat.

Care sunt beneficiile certificatului?
Certificatul de origine eliberat de CCI va asigura respectarea de către dvs a cerințelor contractului și a legislației țării de import. Aceste certificate se prezintă organelor vamale din țara de import și sunt recunoscute drept dovadă a originii produselor fabricate, prelucrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Care este procedura de obținere a certificatului?
Puteți să solicitați consultanță și alte detalii la nr. de tel. 022 23 88 60/ 23 81 41, sau la adresa de e-mail : [email protected] .

Distribuie acest articol: