Angajăm Șef Secția servicii în comerțul internațional (broker vamal)

we need you!

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) anunță concurs pentru următoarea funcție vacantă: Șef secție servicii în comerțul international (broker vamal)

Scopul general al funcției: dezvoltarea serviciilor de broker vamal și comerț internațional în cadrul sistemului CCI.

CCI dispune de circa 30 de specialiști în domeniul vămuirii și o rețea de filiale în regiuni, care activează pe lângă cele mai importante posturi vamale de frontieră și cele interne.

Cerinţe faţă de candidat/candidată:

Studii: superioare

Experienţă de muncă: cel puţin 5 ani în domeniul brokerajului vamal

Responsabilități:

  • Organizarea activității de broker vamal și servicii de comerț internațional în cadrul sistemului CCI;
  • Asigurarea monitorizării și raportării activității în domeniul său de competență;
  • Acordarea asistenței metodologice specialiștilor în domeniul vămuirii din filialele CCI;
  • Colaborare și comunicare eficientă cu organele vamale și alte autorități.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul pe adresa camera@chamber.md până la data de 30.06.2020.

Vor fi contactate numai persoanele care corespund cerinţelor înaintate.

 

Distribuie acest articol: