Sistemul EXPERTUL CCI

Agenții economici și persoanele fizice pot beneficia de serviciile Sistemului Expertul Camerei de Comeț și Indsutrie a Republicii Moldova”, care activează în conformitate cu Legea cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie nr. 393-XIV din 13.05.1999, a actelor normativ- metodologice și asigură efectuarea, din iniţiativa persoanelor interesate:

 • a expertizei în domeniul industriei şi comerţului;
 • exercită controlul calităţii şi cantităţii mărfurilor, inclusiv a materiei  prime  şi utilajului;
 • prestează alte servicii specifice în suportul antreprenorilor și cetățenilor.

Serviciile Sistemului ”Expert CCI” vă ajută să reduceți riscurile în afaceri, să respectați cerințele cadrului normativ și angajamente contractuale. Experiența, personalul calificat, procedurile simple și transparente, reprezentanțe în toate regiunile țării, vă oferă soluții necesare afacerii dumneavoastră!

Certificatele, rapoartele de expertiză și evaluare ale CCI a RM sunt documente oficiale, care reflectă opinia independentă și obiectivă a expertului și sunt recunoscute de către alte instituții publice și private. 

MOD SISTEM

CCI a RM vă propune un spectru larg de servicii, în suportul afacerilor și dezvoltării comerțului:

 • EXPERTIZA BUNURILOR (mărfuri alimentare și industriale, utilaj, mașini, echipamente, mijloace de transport, materiale de construcție, mobilă etc.);
 • EVALUAREA BUNURILOR imobile: (clădiri, apartamente, case de locuit, construcții industriale, rețele, terenuri cu diferite destinații, etc.) și mobile: întreprinderi în complex patrimonial, prejudiciul material (pagube) cauzat bunurilor în urma inundațiilor, incendiilor, accidentelor rutiere etc.;
 • BROKER VAMAL– perfectarea declaraţiilor vamale; acte de transport internațional (TIR, CMR etc.), actele de comerţ extern (invoice, contract, etc.) consultanța în domeniul vamal și proceduri simplificate;
 • VIZAREA DOCUMENTELOR DE COMERȚ INTERNAȚIONAL– contracte de comerț internațional; invoice; certificate free sale, alte documente comerciale;
 • CERTIFICAREA ORIGINII– eliberarea certificatelor de origine nepreferențială (forma generală C) și completarea certificatelor preferențiale (EUR1, CT1);
 • CARNET ATA– eliberarea Carnetelor ATA pentru exportul temporar de mărfurile care urmează să fie prezentate la târguri și expoziții, evenimente culturale, educaționale, sportive (competiții, festivaluri, turnee etc.) sau echipament profesional.

De ce antreprenorii aleg serviciile Sistemului Expertul CCI a RM? 

expertizaccii5forte

 • 100 de specialiști cu experiență în domeniu. Experți și evaluatori din cadrul CCI dispun de calificări profesionale, abilități speciale, cunoștințe tehnice și experiență practică. Experții CCI participă în mod regulat în programe de perfecționare profesională, pentru a spori calitatea serviciilor prestate.
 • Filiale în toate regiunile țării – 10 filiale, care activează pe întreg teritoriul republicii, ceea ce asigură accesibilitatea serviciilor în orice localitate.
 • Beneficiarii CCI sunt agenți economici: sectorul agro-alimentar, sectorul industrial, transport, prestatori de servicii, autoritățile publice dar și persoane fizice: consumători. Serviciile se acordă investitorilor străini și organizațiilor internaționale.
 • Relații de colaborare cu 12 laboratoare acrediatate pentru analize de laborator la produse alimentare, industriale, etc.
 • Digitalizarea serviciilor – Sistemul informațional automatizat SIA EEC al CCI se aplică la toate etapele de expertiză, evaluare și certificare și oferă un mediu virtual de lucru modern ce permite implementarea serviciilor electronice, la distanță.
 • Sistemul propriu de perfecționare profesională a experților– CCI organizează cursuri de instruire pentru specialiștii săi și evaluarea performanțelor fiecărui expert pentru a asigura calitatea servicilor oferite.
 • Proceduri reglementate și documentate– activitatea sistemului Expertul CCI se desfășoară în conformitate cu actele normative- metodologice elaborate de CCI, în conformitate cu legislația și standardele internaționale în domeniu.
 • Corespunderea standardelor internaționale- serviciile CCI corespund cerințelor Sistemului de Management al Calității – ISO 9001:2015, Standardelor europene: SM EN 16775:2017 Cerințe generale pentru serviciile de expertiză și SM EN 16992:2017: Competențe ale reprezentanțior vamali.
 • Extinderea și modernizarea continuă a serviciilor– CCI tinde spre dezvoltarea continuă și implementarea noilor servicii în beneficiul persoanelor interesate.