CARNET ATA

Carnetul ATA- paşaportul bunurilor dumneavoastră 

banere servicii (1) (1)

Ce reprezintă Carnetul ATA și în ce situații se utilizează?

Carnetul ATA este solicitat cel mai des de:

 • companiile şi persoanele care participă la târguri şi expoziţii,
 • oamenii de artă, colective teatrale, muzicieni şi artişti, sportivi, profesionişti din diferite domenii, ce pot circula liber cu echipamentul său profesional, operele de artă sau alte bunuri.

Carnetul ATA este un document vamal internațional în baza căruia mărfurile aflate în regim de export temporar și tranzit circulă liber, conform unei proceduri vamale simplificate.

Deținerea Carnetului ATA scutește de necesitatea perfectării declarației vamale și constituirii unei garanții financiare pentru asigurarea taxelor și impozitelor organului vamal.

Carnetul ATA poate fi solicitat de agenții economici și persoane fizice. 

Carnetul ATA este aplicabil pentru mai multe tipuri de mărfuri:

 • produsele care urmează să fie prezentate la târguri și expoziții, iarmaroace, conferinţe sau alte evenimente similare;
 • echipament profesional (computere, echipament de televizare şi radiodifuziune, aparte foto, instrumente muzicale);
 • obiecte de artă, confecţii și bijuterii;
 • mărfuri importate cu scop educativ, ştiinţific sau cultural;
 • mărfurile importate în scop umanitar;
 • animale.

Totodată, nu pot fi transportate cu Carnetul ATA următoarele mărfuri: bunurile consumabile; articole din alcool, tutun sau petrol; bunurile destinate înstrăinării; produse alimentare; broşuri destinate pentru consum sau comercializare în afara ţării şi fără a fi restituite; bunuri procesate în lucrări de reparaţie; pietre preţioase.

Care sunt beneficiile utilizării Carnetului ATA? 

Exportarea/ importarea temporară este mai simplă cu ajutorul carnetului ATA:

 • ATA substituie declarația vamală și garanția pentru taxe vamale;
 • reduce costurile și timpul de trecere a frontierei;
 • este valabil 12 luni;
 • este recunoscut în 80 de state – permite vizitarea mai multor state în baza unui document;
 • mărfurile pot fi transportate cu toate tipurile de transport inclusiv cu autoturismul privat;
 • se utilizează și ca declarație de tranzit în țările de tranzit;
 • dacă exportul temporar se face fără Carnet ATA atunci agentul economic sau persoana fizică trebuie să solicite autorizare de la vamă, să perfecteze declarația și să garanteze suma drepturilor de import.

Cum puteți solicita Carnetul ATA? 

Camera de Comerț și Industrie a RM este unica instituție abilitată cu drepturile de eliberare și garantare a a Carnetelor ATA.

Procedura obținerii Carnetului ATA este simplă:

 1. depuneți cerere de solciitare a Carnetului cu acte ce confirmă scopul exportului temporar de bunuri;
 2. în baza actelor, specialiștii CCI perfectează Carnetul ATA;
 3. acesta se prezintă la frontieră inspectorului vamal, fără a plăti taxe vamale sau garanții financiare!

Puteți să solicitați consultanță și să depuneți cererea pentru carnetul ATA contactându-ne la nr de tel.:(+373) 22 23 88 60/ 23 84 32 sau la e- mail: [email protected]

semn contacte (1) Ghidul titularului Carnetului ATA

semn contacte (1) Pliant

Video